Strona główna -> Realizowane programy -> Szkolny Ośrodek Kariery
SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

Od września 2008 w ramach projektu ,,Dobry start  - Lepsza przyszłość”, wszyscy uczniowi trzecich klas gimnazjów w Muszynie, Złockiem i w Powroźniku uczestniczą w zajęciach zawodoznawczych.
Na przeprowadzanych zajęciach uczniowie poznają siebie, swoje zainteresowania, kształtują umiejętności rozpoznawania własnych, mocnych stron. Prowadzący zajęcia, biorąc pod uwagę osiągnięcia, sukcesy zalety osobiste pomaga uczniom wzbudzić refleksje nad samym sobą, mobilizuje uczniów do samopoznania. Testy zainteresowań i samoobserwacje pomagają uczniom ocenić realnie własne umiejętności i predyspozycje.

W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 13.00 - 14.00
Zapraszam na konsultacje zawodoznawcze Rodziców uczniów klas trzecich oraz samych uczniów do SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY
Biblioteka Szkolna ZSO - ul. Rynek 13
Tel. 0-18 471-40-58 w. 44

mgr Magdalena Darwicka
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska