Strona główna -> Realizowane programy -> Sobą być w grupie żyć

Sprawozdanie z 3-dniowego wyjazdu klasy I gimnazjum ZSP w Powroźniku do Sidziny

W dniach 4-6 listopada 2009 roku 28 uczniów I klasy gimnazjum naszej szkoły brało udział w trzydniowych warsztatach integracyjnych w Sidzinie. Celem zajęć była integracja zespołu klasowego, podkreślenie znaczenia koleżeńskości, wzajemnej pomocy, wdrażanie do współdziałania i współodpowiedzialności.
Uczniowie wraz z wychowawcą (p. Ewą Pikor) i pedagogiem szkolnym (p. Renatą Bajtel) brali udział w różnorodnych prowadzonych przez pedagogów Ośrodka. Zajęcia prowadzone wyłącznie metodami aktywizującymi wymagały dużego zaangażowania, współpracy zespołu, tolerancji, wykazania się pomysłowością i inicjatywą. Uczyły radzenia sobie z nieśmiałością i w sytuacjach stresowych.
Młodzież wspólnie wypracowała regulamin zachowania, który zabrali do sali lekcyjnej i będą starali się go przestrzegać. Pobyt w Sidzinie sprzyjał jeszcze lepszemu wzajemnemu poznawaniu się zespołu klasowego, uwypukleniu jego mocnych stron i zaradzeniu słabszym.
Dzięki dobrej organizacji był czas na spacery po okolicy i zajęcia sportowe. Dużą popularnością (po doskonałych posiłkach) cieszyły się tańce integracyjne. Współuczestnikami pobytu w Sidzinie byli nasi rówieśnicy z Muszyny, z którymi bardzo się polubiliśmy. Wspólne dyskoteki, ognisko, konkursy, zabawy - zbliżyły nas do siebie i planujemy razem wieczór andrzejkowy.
Uczestnictwo w warsztatach to fantastyczne, niezapomniane 3 dni pełne nowych doświadczeń. Mamy nadzieję, że tego typu wyjazd jeszcze się powtórzy.
Dziękujemy
Uczniowie klasy I z wychowawcą.
 

Zobacz galerię zdjęć

zsp


„Sobą być, w grupie żyć”

W ramach programu „Dobry start lepsza przyszłość” realizowane są zajęcia „Sobą być, w grupie żyć”. Uczestniczą w nich uczniowie klas IV- VI . Na zajęciach dzieci doskonalą umiejętności społeczne, uczą się sprawnego rozwiązywania konfliktów, kształtują poczucie własnej wartości i samoakceptacji, uczą się panować nad własnymi emocjami, ćwiczą logiczne myślenie, rozwijają spostrzegawczość, bogacą słownictwo poprzez różnego rodzaju ćwiczenia językowe.
Uczniowie klas czwartych i piątych odbywają zajęcia pod opieką pani mgr Danuty Tomczyk- Kajfasz, a uczniowie klas szóstych pod opieką pani mgr Małgorzaty Beczkowicz.

Galeria zdjęć

mgr Andrzj Gancarz

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska