Strona główna -> Realizowane programy -> Ja też potrafię

„Ja też potrafię” w  Szkole Podstawowej w Złockiem

Zajęcia wyrównawcze „Ja też potrafię” program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów „Dobry start, lepsza przyszłość” w Szkole Podstawowej w Złockiem.
Grupa 9 uczniów - prowadząca mgr Anna Wojnarowska
Grupa 13 uczniów - prowadząca mgr Anna Serwińska
W czasie zajęć wykorzystujemy pomoce dydaktyczne zakupione z funduszy unijnych przez twórców programu „Dobry start, lepsza przyszłość”.

  • Trudności w opanowaniu ortografii pokonujemy ćwicząc na LOGICO PICOLO - „Niebieska ortografia”.
  • Uczymy czytać budując sylaby, wyrazy i zdania na LOGICO PICOLO - „Głoski, sylaby, wyrazy”.
  • Dzięki suwakom terapeutycznym typu: „Pociągi”, „Windy”, „Tarcze” uczniowie poznają nowe wyrazy, rozwijają słownictwo, budują wyrazy kilkusylabowe, układają zdania, uczą sie czytać.
  • Tabliczki mnożenia, dzielenia, dodawania i odejmowania uczniowie uczą się na „Piramidach matematycznych” EPIDEIXIS
  • "Pomyśl, ułóż, sprawdź"
  • Pojęcia geometryczne kształtujemy na LOGOCO PICOLO - „Geometria cz.1”.
  • Wiele ćwiczeń w czytaniu, ortografii, matematyce uczniowie wykonują pracując na komputerze - program „Matematyka to proste”, „Klik uczy ortografii”.

Zobacz galerię zdjęć


„Ja też potrafię” w Andrzejówce

W ramach projektu „Dobry start – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską uczniowie Filialnej Szkoły Podstawowej w Andrzejówce biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach dydaktycznych „Ja też potrafię”. Na tego typu zajęcia uczęszczają uczniowie klasy I i II( 10 osób) 2-3 razy w miesiącu. Celem zajęć jest wyrównywanie szans dzieci oraz zachęcanie do nauki. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z zajęć, a świadczy o tym prawie 100% frekwencja. Doposażenie szkoły w atrakcyjne pomoce dydaktyczne umożliwia prowadzenie ciekawych zajęć.

Zobacz galerię zdjęć


Konkurs „Omnibus” w ZSP w Żegiestowie

Uczestnicy zajęć „Ja też potrafię” ze Szkoły Podstawowej w Żegiestowie rywalizowali między sobą w konkursie „Omnibus”.
Zadania były różnorodne: od kolorowanek matematycznych, poprzez układanie puzzli na czas, rozwiązywanie rebusów i zagadek przyrodniczych, po ćwiczenia ortograficzne.
Zwycięzcy konkursu, podobnie jak pozostali uczestnicy otrzymali nagrody.

mgr Agnieszka Zielińska

Zobacz galerię zdjęć


„Ja też potrafię”  ze Szkoły Podstawowej w Żegiestowie

Uczestnicy zajęć „Ja też potrafię”, ze Szkoły Podstawowej w Żegiestowie z zaciekawieniem oglądali swoje nowe teczki i ich zawartość. Uczniowie wykonali pierwsze ćwiczenia w nowych książeczkach - szukali różnic między ilustracjami, a następnie kolorowali obrazki. Dużym zainteresowaniem uczestników zajęć cieszyły się nowe gry edukacyjne.

Zobacz galerię zdjęć

mgr Agnieszka Zielińska


Zajęcia wyrównawcze „Ja też potrafię” w Andrzejówce

Zajęcia wyrównawcze „Ja też potrafię” realizowane wg projektu „Dobry start - lepsza przyszłość” w Filialnej Szkole Podstawowej w Andrzejówce odbywają się 2 – 3 razy w miesiącu. Uczęszcza na nie 9 dzieci z kl.I-III. Podczas tego typu zajęć uczniowie pracują nad wyrównywaniem braków w wiadomościach i umiejętnościach, podnoszą sprawność manualną, ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, rozbudzają swoją motywację do nauki, jak również uczą się pozytywnego myślenia.
Podstawową formą pracy jest indywidualizacja wykonywania zadań oraz praca w formie zespołowej i grupowej. Dzięki doposażeniu szkoły w atrakcyjne środki dydaktyczne zajęcia są ciekawsze, a co za tym idzie uczniowie chętniej i łatwiej przyswajają wiedzę.
Po każdych zajęciach uczniowie dokonują samooceny, wypowiadają się na temat swojego zaangażowania oraz atrakcyjności zajęć. Pragnę podkreślić, iż jest duże zainteresowanie tego typu zajęciami. Uczniowie bardzo chętnie na nie uczęszczają. Najważniejsze jest jednak to, że wychodzą z nich docenione i przekonane, że znowu osiągnęły swój mały sukces.
Jak jest na naszych zajęciach? Proszę obejrzeć mini galerię.

mgr Teresa Jurzynek


 

Zajęcia „Ja też potrafię” w Żegiestowie


  

Uczniowie klas I i III Szkoły Podstawowej w Żegiestowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach „Ja też potrafię”. Z dużym zapałem wykonują zadania wykorzystując nowe pomoce dydaktyczne: puzzle edukacyjne, piramidy matematyczne, ortograficzne i inne.
Bardzo ucieszyli się z teczek, które otrzymali do pracy na zajęciach.

mgr Agnieszka Zielińska

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska