Strona główna -> Realizowane programy -> Matematyka na co dzień

Matematyka na co dzień - Żegiestów

Zajęcia z „Matematyki na co dzień” realizowane w Szkole Podstawowej w Żegiestowie mają na celu podniesienie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w życiu, rozwinięcie zainteresowań uczniów, a także rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się. Uczestnicy zajęć mają możliwość wykorzystania programów dydaktycznych w pracowni komputerowej, co rozbudza ich ciekawość i aktywność. W czasie zajęć uczniowie rozwiązują zadania wymagające logicznego myślenia, krzyżówki i rebusy matematyczne. Sprawdzianem tych umiejętności był udział w konkursie Kangur Matematyczny 19 marca 2009r. Zadania „z Kangura” stanowią dobry trening dla szarych komórek i dostarczają rozrywki umysłowej.

Zobacz galerię zdjęć


Kangur Matematyczny 2009

Większość uczniów uczestniczących w zajęciach „Matematyka na co dzień” wzięło udział w matematycznym konkursie Kangur Matematyczny. Najaktywniejsi na zajęciach mieli zapewniony udział bezpłatnie (50 osób).
Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny” jest organizacja „Association Kongourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Trzy osoby, które uzyskają najwyższe wyniki otrzymają nagrody rzeczowe!

mgr Lidia Łukasik

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska