Strona główna -> Realizowane programy -> Uczymy się poprawnie wymawiać

„Uczymy się poprawnie wymawiać” w ramach projektu unijnego „Dobry start, lepsza przyszłość”

W roku szkolnym 2009/2010 kontynuowane są zajęcia logopedyczne „Uczymy się poprawnie wymawiać” w ramach projektu unijnego „Dobry start, lepsza przyszłość”.
Realizuje go dwóch nauczycieli mgr Dorota Gancarz i mgr Grażyna Guzik.
Na zajęcia, które prowadzi logopeda mgr Grażyna Guzik uczęszcza 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Powroźniku (w tym szkoła filialna w Wojkowej) i Szkoły Podstawowej Muszyna 2. Celem terapii logopedycznej jest: korekcja wad wymowy, kształtowanie świadomości fonologicznej (słuch fonemowy), kształtowanie poprawności językowej (ortografia, gramatyka, fleksja), usprawnianie umiejętności komunikacyjnych oraz orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała. W terapii stosowane są różne metody pracy.
Zajęcia odbywają się w wyposażonym w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz komputer z oprogramowaniem „Logopedia”, dzięki czemu terapia prowadzona jest w sposób interesujący i atrakcyjny dla dzieci.
W minionym roku szkolnym terapię zakończyło 3 uczniów z bardzo dobrym rezultatem. Pozostali uczniowie nadal uczęszczają na zajęcia.
W bieżącym roku szkolnym na terapię przyjęto 4 nowych uczniów na podstawie przeprowadzonej diagnozy logopedycznej.

mgr Grażyna Guzik

Zobacz galerię zdjęć


Logopedia w projekcie „ Dobry start – lepsza przyszłość”

W ramach realizacji projektu „Dobry start, lepsza przyszłość” w bieżącym roku szkolnym została przeprowadzona dodatkowa diagnoza logopedyczna uczniów w trzech szkołach:

 • ZSO- Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Muszynie – zakwalifikowano 11 uczniów;
 • ZSP w Złockiem i w szkołach filialnych – zakwalifikowano 8 uczniów;
 • ZSP w Żegiestowie – zakwalifikowano 3 uczniów;

Dotąd z zajęć logopedycznych skorzystało w tych szkołach 56 osób:

 • w Muszynie 26 uczniów;
 • w Złockiem 18 uczniów;
 • w Żegiestowie 12 uczniów.

Zakończyło pomyślnie terapię 16 uczniów:

 • w Muszynie 7 osób;
 • w Złockiem 5 osób;
 • w Żegiestowie 4 osoby;

niestety w ciągu trwania procesu terapeutycznego w ubiegłym roku 6 dzieci zrezygnowało z zajęć bez uzasadnienia ( 2 z Muszyny; 1 ze Złockiego i 3 z Żegiestowa).
Zajęcia logopedyczne cieszą się dużą popularnością.
Ilość uczniów korzystających z tej formy pomocy świadczy o dużej potrzebie ich prowadzenia.
Indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami nadal odbywają się raz w miesiącu- przy tak dużym zainteresowaniu tą formą pomocy, nie ma możliwości na częstsze spotkania.
Zajęcia odbywają się w:

 • poniedziałki od 14.00- 17.00 (3 godz.)
 • wtorki od 14.00- 17.00 (3 godz.)
 • czwartki od 14.00-17.00 (3 godz.)

W gabinecie logopedycznym została umieszczona tablica pt.: „My już mówimy poprawnie”.
Uczniowie kończący terapię zostawiają na pamiątkę swoje zdjęcie ; w zamian otrzymują dyplom poprawnej wymowy.
Są tacy, którzy mimo zdobytych umiejętności chcą się spotykać nadal na zajęciach- a to najprawdopodobniej za sprawą bardzo interesujących i atrakcyjnych pomocy wykorzystywanych w pracy terapeutycznej.
Wszystkim korzystającym nadal z pomocy logopedycznej życzę szybkiego sukcesu, ponieważ do czerwca zostało już niewiele czasu.

mgr Dorota Gancarz


Logopedia w projekcie „Dobry start – lepsza przyszłość”

W ramach realizacji projektu „ Dobry start, lepsza przyszłość” w bieżącym roku szkolnym został zorganizowany gabinet logopedyczny, który mieści się w budynku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Muszynie.
Gabinet wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii wad i zaburzeń mowy u dzieci w wieku szkolnym (komputer + oprogramowanie „Logopedia”). Zakupione pomoce dydaktyczne umożliwiają wszechstronną terapię , która może być prowadzona w sposób ciekawy i atrakcyjny dla każdego dziecka.
Program „Uczymy się poprawnie wymawiać” realizuje dwóch logopedów: Dorota Gancarz
i Grażyna Guzik.
Pani Dorota Gancarz prowadzi zajęcia logopedyczne z uczniami ze szkół podstawowych:
w Muszynie, w Złockim (w tym szkoły filialne w Miliku, Andrzejówce i Jastrzebiku)
oraz w Żegiestowie. Obecnie terapią objętych jest 29 uczniów.
Jeden z uczniów ze szkoły w Muszynie zakończył terapię z bardzo dobrym rezultatem. Wielu niebawem będzie finiszować i zakończy współpracę z logopedą.
Indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami odbywają się raz w miesiącu - przy tak dużym zainteresowaniu tą formą pomocy, nie ma możliwości na częstsze spotkania.
Zajęcia odbywają się w:
- poniedziałki od 14.30- 16.30 (2 godz.)
- wtorki od 14.00- 16.00 (2 godz.)
- czwartki od 14.00-17.00 (3 godz.)

Środy i piątki są do dyspozycji drugiego logopedy- p. G. Guzik

By uczestniczyć w zajęciach logopedycznych dziecko musi zostać zdiagnozowane, a rodzic musi wyrazić zgodę na dalszą terapię. Każdy uczeń może uzyskać fachową pomoc, jednak trzeba się liczyć z pewnym okresem oczekiwania na pierwszą wizytę.

Adres gabinetu: Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Rynek 14 (za halą sportową)
Muszyna
Tel. Kontaktowy do p. Doroty Gancarz -694271724

mgr Andrzej Gancarz

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska