Strona główna -> Realizowane programy -> Z komputerem za pan brat

Zajęcia „Z komputerem za pan brat” dla uczniów szkoły podstawowej w Złockiem

W ramach kontynuacji realizacji projektu „Dobry start, lepsza przyszłość” drugi rok z rzędu prowadzone są zajęcia „Z komputerem za pan brat” dla uczniów klas szkoły podstawowej.
Celem zajęć jest uzupełnienie oraz poszerzenie umiejętności wykorzystania technologii informatycznej i komunikacyjnej
Na zajęciach wyrównywane są szanse edukacyjne w zakresie wykorzystania możliwości technologii informatycznej i komunikacyjnej. Wspierany jest rozwój umiejętności i sprawności ucznia na jego poziomie intelektualnym. Celem zajęć jest również motywowanie uczniów do dalszej samodzielnej pracy w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera. Zajęcia są prowadzone metodami : projektu, indywidualną praca z komputerem, ćwiczeniową, problemową, metodą dyskusji.

mgr inż. Mirosław Guzik

Zobacz galerię zdjęć


Zajęcia „Z komputerem za pan brat” dla uczniów gimnazjum w Złockiem

W ramach kontynuacji realizacji projektu „Dobry start, lepsza przyszłość” drugi rok z rzędu prowadzone są zajęcia „Z komputerem za pan brat” dla uczniów gimnazjum.
Celem prowadzonych zajęć jest wyrównywanie szans rozwojowych uczniów gimnazjum w zakresie kompetencji kluczowych zwłaszcza samodzielnego uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych, rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie.
Wspierany jest rozwój umiejętności i sprawności ucznia na jego poziomie intelektualnym. Celem zajęć jest również motywowanie uczniów do dalszej samodzielnej pracy w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera. Duży nacisk kładzie się na kształtowanie samodzielnych umiejętności korzystania z technik komputerowych w nauce oraz uzupełnianiu wiadomości z innych przedmiotów. Zajęcia są prowadzone metodami : projektu, indywidualną praca z komputerem, ćwiczeniową, problemową, metodą dyskusji.
Na zajęciach duży nacisk kładzie się na wdrażanie do świadomego, kulturalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów i możliwości jakie daje użytkownikowi globalna sieć internet.

mgr inż. Mirosław Guzik

Zobacz galerię zdjęć


„Z komputerem za pan brat” w SP w Żegiestowie

Na zajęciach „Z komputerem za pan brat” w SP w Żegiestowie prowadzonych przez mgr Dariusza Świebodę uczniowie zdobywają umiejętności poruszania się w zinformatyzowanym społeczeństwie. Wykorzystują komputer do samodzielnego tworzenia multimedialnych prezentacji tematycznych, tworzenia prostych programów i stron internetowych. Uczą się poruszania w programie freeware, posługiwania się aparatem cyfrowym w plenerze i oprogramowaniem graficznym Photo Filtre. Zajęcia w naszej pracowni komputerowej cieszą się dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie na nie uczęszczają, bawią się i pracują z dużym zaangażowaniem.

Zobacz galerię zdjęć

Koordynator: Beata Gromczyńska


Zajęcia „Z komputerem za pan brat” – Gimnazjum w Muszynie

Uczestnicy zajęć komputerowych „Z komputerem za pan brat” w miesiącu wrześniu i październiku br. brali udział w plenerze fotograficznym, podczas którego fotografowali i filmowali ciekawe miejsca w Muszynie. Następnie na zajęciach dokonywali selekcji i wstępnej obróbki przygotowanego materiału foto-video. Pewną część zajęć poświęcono również na przygotowanie do zbliżających się konkursów informatycznych.

Zobacz galerię zdjęć

mgr Adam Bartusiak


„Z komputerem za pan brat” - Konkurs Informatyczny dla Szkół Podstawowych

Dnia 20 kwietnia 2009r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Muszynie odbył się finał Konkursu Informatycznego dla Szkół Podstawowych w ramach zajęć „Z komputerem za pan brat” z projektu „Dobry start – lepsza przyszłość”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów z pięciu szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 z Muszyny, z Powroźnika, ze Złockiego i z Żegiestowa. Droga do etapu finałowego wiodła przez eliminacje szkolne, w których zostały wyłonione po trzy najlepsze osoby z każdej szkoły. Uczestnicy konkursu współzawodniczyli w czterech konkurencjach: szybkiego pisania, gry ortograficznej, testu wiedzy informatycznej i prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Moja miejscowość”. Były duże przeżycia, rywalizacja i wielkie emocje. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Hilman, Maria Keklak, Mirosław Guzik, Bartłomiej Tokarczyk i Ewa Kucharczyk wyłoniła zwycięzców, którymi zostali: miejsce I - Dawid Polański ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Muszynie, miejsce II - Maria Sosnowska ze Szkoły Podstawowej w Powroźniku i miejsce III – Dariusz Więcek ze szkoły Podstawowej nr 1 w Muszynie. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali dyplomami oraz cennymi nagrodami.

Zobacz galerię zdjęć


„Z komputerem za pan brat” Gimnazjum w Muszynie

Zajęcia komputerowe „Z komputerem za pan brat” realizowane w muszyńskim gimnazjum mają za zadanie rozwijać zainteresowania technologią informacyjną. W dobie szalonego rozwoju technologii komputerowej bardzo przydatna jest dobra znajomość programów komputerowych takich: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych, edytory graficzne. Bardzo istotne jest również wykorzystanie możliwości jakie daje Internet oraz rozwijanie algorytmicznego myślenia. Uczestnicy zajęć mogą więc rozwijać swoje pasje informatyczne i wzbogacać swą wiedzę. Warto wspomnieć, że wiele osób uczęszczających na w/w zajęcia sprawdza swoją wiedze i umiejętności w konkursach informatycznych – Bóbr 2008 i Małopolskim Konkursie Informatycznym.

mgr Adam Bartusiak


"Z komputerem za pan brat" w Szkole Podstawowej w Powroźniku

Nauka ortografii wcale nie musi być nużąca, a przekonali się o tym uczniowie warsztatów "Z komputerem za pan brat" w Szkole Podstawowej w Powroźniku. Program "Gry ortomagiczne" nie tylko utrwala pisownię "trudnych" wyrazów, ćwiczy też logiczne myślenie, pamięć wzrokową a przy okazji można po prostu zagrać w ciekawą grę.

mgr Ewa Heilman


„Z komputerem za pan brat” Gimnazjum w Złockiem

W ramach realizacji projektu „Dobry start, lepsza przyszłość” w roku szkolnym 2008/2009 w Gimnazjum w Złockiem zostały zorganizowane zajęcia programu „Z komputerem za pan brat” dla uczniów gimnazjum oraz odrębnie dla szkoły podstawowej.
Celem prowadzonych zajęć jest wyrównywanie szans rozwojowych uczniów gimnazjum w zakresie kompetencji kluczowych zwłaszcza samodzielnego uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych, rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Ważnym elementem zajęć jest rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki oraz wspierania ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia. Na zajęciach duży nacisk kładzie się na wdrażanie do świadomego, kulturalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się tematy związane z grafika komputerową (obróbka i korekta grafiki i zdjęć , i wykorzystanie ich do tworzenia albumów i prezentacji multimedialnych).

Zobacz galerię zdjęć

mgr Mirosław Guzik


 

Komputerowy kurs zdobywania certyfikatu ECDL

W ramach projektu Dobry Start Lepsza Przyszłość w ZSO Gimnazjum Muszyna odbywa się komputerowy kurs zdobywania certyfikatu ECDL. Na zajęciach uczęszcza młodzież gimnazjalna klas I i II z terenu Gminy Muszyna. Ogółem w zajęciach bierze udział 13 osób. Dnia 1 grudnia odbył się pierwszy z siedmiu egzaminów. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z modułu "Przetwarzanie tekstów".
mgr Marek Dymek
 

 
Zajęcia komputerowe „Z komputerem za pan brat”

 

 

Na zajęciach „Z komputerem za pan brat”, realizowane są tematy związane z grafiką komputerową, obsługą programów biurowych i algorytmiką. Uczestnicy zajęć z gimnazjum w Muszynie brali udział w plenerach fotograficznych, wykonując zdjęcia ciekawych zakątków Muszyny. Podczas zajęć uczniowie dokonują selekcji wykonanych fotografii, poznają podstawy retuszu i obróbki cyfrowej fotografii. Młodzież tworzy własne projekty wykorzystując techniki fotomontażu. Ponadto uczniowie przygotowują się do konkursów informatycznych „Bóbr 2008” oraz Małopolskiego Konkursu Informatycznego.
mgr Adam Bartusiak

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska