Strona główna -> Realizowane programy -> Angielski moje hobby

„Dobry start, lepsza przyszłość – angielski moje hobby” w szkole podstawowej w Złockiem

Na zajęciach Angielski moje hobby uczymy się wyrażać nasze opinie, uczucia i potrzeby. Poznajemy słowa i zwroty oraz struktury gramatyczne, które umożliwiają nam prowadzenie rozmów na różne tematy. Zabawy językowe, korzystanie ze słowników i stron internetowych to istotne elementy rozwijające nasze językowe umiejętności.

Zobacz galerię zdjęć


„Dobry start, lepsza przyszłość – angielski moje hobby” w gimnazjum w Złockiem

Zajęcia w ramach programu „Dobry start, lepsza przyszłość – angielski moje hobby” w gimnazjum w Złockiem odbywają się cotygodniowo, w dwóch grupach, wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Biorą w nich udział uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy za cel nadrzędny postawili sobie rozwijanie i doskonalenie sprawności mówienia.
Dążą oni do jego osiągnięcia poprzez zapoznanie się ze słownictwem dotyczącym różnych dziedzin życia a także poznanie i utrwalenie nowych zagadnień gramatycznych oraz funkcji językowych, niezbędnych do nawiązania efektywnej komunikacji w języku angielskim. Zaznajamiają się jednocześnie z niezbędnymi elementami kulturowymi dotyczącymi mieszkańców krajów anglosaskich (głównie Wielkiej Brytanii oraz USA). Z wyjątkiem zajęć poświęconych pracy nad elementami gramatyki, zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Na bazie poznanych elementów językowych, uczniowie doskonalą swoje umiejętności poprzez zintegrowanie zdobytej wiedzy i wykorzystywanie jej w m.in.:
- Dialogach
- Swobodnej rozmowie o prawdziwych przeżyciach
- mini scenkach imitujących sytuacje mogące się wydarzyć w codziennym życiu (np.: udzielanie instrukcji w oparciu o obrazki, mapę lub przedmiot; rozmowę telefoniczną dotyczącą np.: zgłoszenia wypadku, wynajęcia mieszkania itp.; zachowanie w restauracji, zapraszanie, wyrażanie zgody bądź odmawianie itp.).

Zobacz galerię zdjęć


Angielski moje hobby - ZSP Powroźnik

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum ZSP w Powroźniku kontynuują warsztaty „Angielski moje hobby”. Zajęcia organizowane są w multimedialnej pracowni języka angielskiego w szkole nr 1 w Muszynie. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, o czym świadczy wysoka frekwencja. Głównym celem zajęć jest wyrównywanie oraz udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Na zajęciach w głównej mierze korzystamy z nowoczesnych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu „Dobry Start”.

mgr Edyta Pych

Zobacz galerię zdjęć


Obóz językowy - „Dobry start, lepsza przyszłość”
 

W dniach od 27 czerwca do 4 lipca w ramach Projektu „Dobry start, lepsza przyszłość” odbył się obóz językowy. Miejscem pobytu było „Orle Gniazdo”, ośrodek położony nad Zalewem Czorsztyńskim. W obozie udział wzięło 40 dzieci z Gminy Muszyna, które zdały najlepiej egzamin sprawdzający po Szkole Podstawowej. W ramach obozu uczniowie uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego, które były prowadzone w nowatorski sposób, a mianowicie przewidziane podróże i atrakcje służyły doskonaleniu komunikacji w języku angielskim. Korzystając z atrakcji: wycieczka do Zakopanego, wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch, wycieczka na Trzy Korony pozwoliły uczniom wykorzystać słownictwo związane z podróżą i górami. Następnie dzięki wyjazdowi na baseny termalne do Bukowiny Tatrzańskiej młodzież poznała i ćwiczyła komunikację w języku angielskim na temat czasu wolnego oraz powtarzała słownictwo związane z pobytem na basenach. Na wycieczce na Zamek w Niedzicy oraz podczas Rejsu Statkiem po zalewie Czorsztyńskim uczniowie ćwiczyli opisywanie przyrody, kupowanie biletu. W restauracji znajdującej się obok Zamku, dzieci zamawiały posiłki, prosiły o menu w języku angielskim. Podczas spływu tratwami Przełomem Dunajca uczniowie powtarzali opanowane słownictwo dotyczące przyrody oraz śpiewali piosenki poznane na obozie. Organizacja turnieju gier sportowych udoskonaliła słownictwo związane ze sportem.
Na zajęciach młodzież przyswajała sobie słownictwo pracując w grupach przy wykorzystaniu metod aktywizujących.
Jak wynika z ewaluacji zajęć, cele założone w programie zostały w stu procentach osiągnięte.

Galeria zdjęć

mgr Janina Dziedzina

 

Warsztaty „Angielski moje hobby”
 

Warsztaty „Angielski moje hobby” działają od września w dwóch grupach 10 osobowych. Część zajęć odbywa się w Powroźniku, natomiast reszta - ma miejsce w bogato wyposażonej sali języka angielskiego w Muszynie. Uczniowie chętnie doskonalą swoje umiejętności językowe, a dodatkowym bodźcem są dla nich różnorodne programy multimedialne np. English no problem (polecamy wszystkim - naprawdę warto). Podsumowaniem naszej pracy w tym roku będzie wystawienie kilku ciekawych scenek sytuacyjnych, oczywiście w języku angielskim.

Zobacz galerię zdjęć


 
„Dobry start, lepsza przyszłość – angielski moje hobby”
 

 
Uczniowie klas pierwszych gimnazjum w Muszynie pracują w ramach projektu „Dobry start, lepsza przyszłość – angielski moje hobby”. Śledząc losy bohaterów serialu Success, the Channel of Choice, uczą się nowego słownictwa i struktur gramatycznych oraz ćwiczą zdolności słuchania ze zrozumieniem. Natomiast poprzez streszczanie obejrzanych odcinków i dyskusję na ich temat ćwiczą zdolności komunikacyjne w języku angielskim.
Zajęcia w ramach projektu „Dobry start, lepsza przyszłość” prowadzi Marek Keklak.
 
mgr Marek Keklak

Sala językowa w ZSO w Muszynie

 

 

W ramach projektu została zakupiona pracownia językowa. Kompleksowe wyposażenie tej pracowni umożliwi nowoczesny sposób nauczania języka angielskiego. Mieści się ona w ZSO w Muszynie i jest jedyną tego typu pracownią w szkolach prowadzonych przez MIGU Muszyna. Warsztaty "Angielski moje hobby" odbywać się będą w tej sali. Na zdjęciu nauczyciele uczą się obsługiwać nowoczesny sprzęt. Po szkoleniu opracowano harmonogram korzystania z sali przez dzieci z różnych szkół.

Lidia Łukasik - kierownik projektu

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska