Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Muszynie na rok szkolny 2009/2010

Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Muszynie na rok szkolny 2008/2009

REALIZACJA PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W MUSZYNIE

We wrześniu rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia z programu „Dobra start - lepsza przyszłość”. Odbyło się zebranie z rodzicami, na którym zainteresowani zostali poinformowani o celach programu.
Początkowo uczniowie sceptycznie podchodzili do dodatkowych zajęć. Po co więcej uczyć się i godzinami zostawać w szkole? Jednak zainteresowanie zaczęło rosnąć, w miarę propagowania zajęć przez nauczycieli oraz przedstawiania szerokiego wachlarza zalet, proponowanych zajęć. Ciekawość uczniów osiągnęła apogeum, po przeprowadzeniu z uczniami informacyjnego apelu, na którym została zaprezentowana oferta dodatkowych zajęć w roku szkolnym 2008/2009.
Ponadto informacje o projekcie znalazły się w naszej szkole w dwóch miejscach: parter- przenośna tablica, oraz piętro- wisząca tablica.
Mimo nieufności rodziców do podpisywania dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zajęcia rozpoczęły się 24 września 2008 r i każdy już wie, że dokumentacja jest konieczna.
Uczniowie chętnie uczestniczą w nowej formie pracy pozalekcyjnej. Frekwencja jest wysoka, nikt nie lekceważy zajęć. Tym bardziej, że można poznać „ludzką twarz” nauczyciela prowadzącego. Przecież wiadomo, że zapisali się tylko Ci uczniowie, którzy sami tego chcieli, lub Ci którzy pragną poprawić swoje wyniki w nauce albo rozwinąć swoje zainteresowania. Generalnie jest więcej chętnych niż zaplanowanych miejsc.

Koordynator SP Nr 2 w Muszynie Monika Czermińska

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska